Jongleren/Koorddansen

Jongleren en koordansen bieden naast enorm veel plezier en uitdaging een fantastische mogelijkheid om communicatieprocessen inzichtelijk te maken.

Jongleren is communiceren:

Kan als metafoor gehanteerd worden om bezig te zijn met communicatie.Doet een appèl op samenwerken. Geeft inzicht in het loslaten van ingesleten gewoonten. Er kan een link gelegd worden naar de vaardigheden die medewerkers in een organisatie nodig hebben om goed te functioneren. Bij het jongleren leer je van je fouten en ben je gericht op de kwaliteit van de worp. Eerst en bovenal gaat het bij jongleren om het plezier en de uitdaging.Er wordt zowel gezamenlijk als individueel als in vaste koppels van twee personen gewerkt.

Koorddansen:

Het principe van focus op zowel het punt waar je naar toe loopt (het DOEL), je voeten en de plek waar je nu staat (het NU) en het centrum van je lijf (BALANS) werken als metafoor voor managers erg sterk. Koorddans kan als ondersteuning worden ingezet om bewust te worden van de wijze waarop men elkaar effectief kan ondersteunen als coach.